تریک METAL-DT250

انجین: پولینی THOR-250 دو شمع
قدرت: 36.5 اسب
شاسی: تمام تیتانیوم