icaro.logo

شرکت ICARO یکی از معتبرترین شرکت ها در زمینه تولید تجهیزات و لوازم جانبی پرواز به خصوص کلاه های ایمنی پرواز است.

METAL-BIRD نماینده این شرکت در ایران است.