simoni.....

شرکت Simonini ایتالیا یکی از مطرح ترین برند های تولید کننده موتور در جهان می باشد.

Metal-bird  تنها نماینده رسمی این شرکت در ایران می باشد.

برای مشاهده سایت شرکت SIMONINI اینجا را انتخاب نمایید.

برای مشاهده موتور های ساخت شرکت SIMONINI اینجا را انتخاب نمایید.