vittorazy.logo.

VITTORAZY یکی از معروفترین برند های ایتالیایی تولید موتور است که ویژگی اصلی آن ایمنی، اطمینان و تناسب بین وزن و قدرت می باشد.


شرکت VITTORAZY یکی از تولید کنندگانی اصلی موتور برای محصولات پروازی می باشد.

محصولات این شرکت ایمن، قابل اطمینان و دارای مناسب ترین تناسب بین قدرت و وزن موتور می باشند.

Metal-Bird به عنوان نماینده این شرکت ایتالیایی در ایران مشغول به فعالیت می باشد.

برای مشاهده سایت شرکت VITTORAZY اینجا را انتخاب نمایید.

برای مشاهده موتور های ساخت شرکت VITTORAZY اینجا را انتخاب نمایید.